ПЕТКО РОСЕН
Добре дошли в нашия сайт !
Прием на ученици  - 1 клас
Прием на ученици  - 9 клас
НОВО ЗОП
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
1
2
3
Проекти, стипендии
Спорт, състезания
Учебници, ваканции
актуално за училището
важни съобщения
ПРОЕКТ: BG051PO001-4.1.04-0099
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: Творчески подход за интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности в СОУ Петко Росен - гр. Бургас"

- дейности по програмата
ПРОЕКТИ
........................................................................................................................................................

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05
УСПЕХ „ ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”
„ УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ”

- групи 2011-2012
- групи 2012-2013
- групи 2013-2014
na4alobg.com              Copyright © 2014
Минали проекти
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ГР. БУРГАС