ПЕТКО РОСЕН
Добре дошли в нашия сайт !
Прием на ученици  - 1 клас
Прием на ученици  - 9 клас
НОВО ЗОП
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
1
2
3
Проекти, стипендии
Спорт, състезания
Учебници, ваканции
актуално за училището
важни съобщения
БЮДЖЕТ
........................................................................................................................................................
Отчет за изпълнение на бюджета 2016
Отчет за изпълнение на бюджета 2013
Отчет за изпълнение на бюджета 2011
na4alobg.com              Copyright © 2014
Отчет за изпълнение на бюджета 2012
Отчет за изпълнение на бюджета 2014
Отчет за изпълнение на бюджета 2015
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ГР. БУРГАС