ПЕТКО РОСЕН
Добре дошли в нашия сайт !
Прием на ученици  - 1 клас
Прием на ученици  - 9 клас
НОВО ЗОП
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
1
2
3
Проекти, стипендии
Спорт, състезания
Учебници, ваканции
актуално за училището
важни съобщения
........................................................................................................................................................
КОНКУРС "ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО"
Отборът на РИО - Бургас, който се включи в конкурса „ Иновативни практики в управлението” в тематична област „Управление за  развитие на нови и творчески практики при използването на  ИКТ в учебната дейност” започна своята работа по тема „Повишаване на мотивацията за учене чрез сътрудничество в електронна среда”.
За изявите на  участниците в отбора четете на сайтовете на ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Бургас; ОУ „А. Страшимиров”, гр. Бургас; ОУ „Н. Геров”, гр. Бургас и СОУ „П. Росен”, гр. Бургас:
http://slaveykovoto.org;
http://astrashimirovbs.com;
http://www.ou-ngerovbs.com;  
http://www.petkorosen.com


89302443
Архив новини
na4alobg.com              Copyright © 2014
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ГР. БУРГАС